UWAGA KOMUNIKAT

 

z dnia 20 października 2021r.

 

 

Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie informuje,
 
że w związku z pozytywnym wynikiem testu Covid u pracownika przedszkola
 
z dniem 21 października do dnia 05 listopada 2021 oddział popołudniowy "Pszczółki" ma zawieszone zajęcia.
 
 
z poważaniem
 
Dyrektor mgr inż. Marlena Turek

 

 

 

 

 

 


 

Dziękujemy!!!

 

 

 

 

 

 


 

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”

 

                                                                                 Maria Montessori

 

 

 

Integracyjne Przedszkole nr 12 w Chorzowie im Marii Montessori mieści się w spokojnej części miasta, wśród zieleni z dala od ruchliwych ulic.

Przedszkole otoczone jest ogrodem wykorzystywanym do zabaw ruchowo-rekreacyjnych.

Część ogrodu przedszkolnego zmodernizowana została jako ogród sensoryczny.

Pracuje tutaj zespół nauczycieli i terapeutów oraz pracownicy administracji i obsługi. Dzieci uczęszczają do 13 grup tj. 2 oddziały ogólnodostępne, 1 odział Montessori(integracyjny), oddziały

integracyjne i 5 oddziałów specjalnych (w tym 1 oddział specjalny popołudniowy) dla dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Z uwagi na dużą liczbę dzieci, część oddziałów (5)

funkcjonuje na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Śląskiej 3.

 

 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców, nasza placówka pracuje w systemie dwuzmianowym:

 • Oddziały poranne 6:30-16:30
 • Oddziały popołudniowe 13:00-18:00

 

Na szczególne podkreślenie zasługuje owocna współpraca z rodzinami dzieci, realizowanie programów autorskich, innowacji i projektów edukacyjnych, aktywna współpraca z placówką przedszkolną w Termoli ( Włochy), a także liczne przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Jesteśmy przedszkolem ćwiczeń i w związku z tym często gościmy studentów uczelni pedagogicznych z terenu Śląska.

 

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym specjaliści:

 • logopeda(2),
 • terapeuta Biofeedback,
 • terapeuta SI (2),
 • dogoterapeuta,
 • psycholog,
 • rehabilitant ruchowy,
 • terapeuta z zakresu arteterapii.

 

Prowadzone jest nauczanie języka angielskiego i języka włoskiego.

 

Oprócz sal zajęć dla poszczególnych grup placówka posiada:

 • Salę Doświadczania Świata,
 • Infrasaunę,
 • salę do zajęć z SI,
 • gabinet do terapii Biofeedback.

 

Zapraszamy do poznania naszej placówki bliżej za pomocą strony przedszkola http://p12chorzow.org/ lub funpage na portalu społecznościowym facebook.

 

Integracyjne Przedszkole nr 12 im. Marii Montessori promuje następujące wartości:

 1. Bezpieczeństwo - jako warunek zdrowia (psychicznego i fizycznego) oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Ma duży wpływ na tempo rozwoju. Rodzi prawidłową współpracę, wzajemną akceptację i poczucie wartości. Przyczynia się do zachowania dobrego klimatu. Tworzy podstawę do współpracy i zadowolenia.
 2. Twórczość – wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Twórczy nauczyciel to w efekcie twórczy przedszkolak
 3. Samodzielność - dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań.
 4. Empatia – współodczuwanie, humanitarny sposób odczuwania świata. Budowanie otwartych postaw ludzkich.

 

                Serdecznie zapraszamy !

 

 


 

 

 


Drukuj   E-mail