Materiały VIII regionalnej DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

 

Wyniki konkursu plastycznego organizowanego w ramach

 

VIII Dziecięco-Młodzieżowej Konferencji NaukowejPTAKI I INNE ZWIERZAKI W MIEŚCIE

 

 

Jury w składzie:
1. Aleksander Zakrzewski – Leśnictwo Imielin 
2. Magdalena Ryś – Chorzowskie Centrum Kultury
3. Magdalena Kompała – Integracyjne Przedszkole Nr 12
4. Karolina Rubinkowska-PPHU „Przyjazna dłoń pomocna łapa”

Po trudnych wyborach on line, większością głosów wyłoniła następujące prace konkursowe:

 

Grupa wiekowa – przedszkole:

 

 

I  miejsce Paulina Adamus                                        P12
II  miejsce Tola Węgorz                                            P 27

III miejsce ex aequo Adam Komendziński                P12
                                     Liliana Wywiórka                  P24

 

Grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-III:

 

 

 

I  miejsce Wojciech Węgorz                                SP 15
II  miejsce Lena Brzostyńska                               SP 1
III miejsce Karolina Chachulska                          SP 1
 wyróżnienie Paweł Szulc                                    SP15

 

 

  

Grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy IV-VIII:

 

 

I  miejsce Laura Domagalska                               SP 1
II  miejsce Roksana Latkowska                           SP12 
III miejsce Aleksandra Kubara                            SP12
wyróżnienie Małgorzata Kuras                          SP12

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie,
 nauczycielom dziękujemy za przygotowanie dzieci do konkursu. 

 

Po odbiór nagród zapraszamy do przedszkola (ul. Śląska 3 - wejście boczne do przedszkola) 

w dniach 13-14 maja,  w godzinach 8-14

W razie trudności w odbiorze nagród w w/w dniach prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia odbioru pod nr 502 10 45 22.

 

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu nasi psi przyjaciele z Gabinetu Weterynaryjnego Med - Wet z Bielska - Białej  - zdjęcie autorstwa dr Ziemowita Kudły

 

 

Witamy wszystkich miłośników przyrody

 

 

Już od dzisiaj 15 marca 2021r. można oglądać przygotowany
specjalnie dla Was materiał

z VIII Regionalnej Dziecięco – Młodzieżowej Konferencji Naukowej
PTAKI I INNE ZWIERZAKI W MIEŚCIE

 

Materiały filmowe znajdują się pod w/w adresem:

VIII Regionalna Dziecięco-Młodzieżowa Konferencja Naukowa „PTAKI I INNE ZWIERZAKI W MIEŚCIE" 2021 - YouTube

 

Odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsce, gdzie spotkaliśmy niezwykłych ludzi, którzy na co dzień działają na rzecz zwierząt i są wielkimi miłośnikami przyrody.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Na materiał składają się 4 filmy:

Cz.1 Zaproszenie z Chorzowskiego Centrum Kultury
oraz spotkanie z fretkami, psem Cadensem, Rafi i Morfeuszem.

Cz.2  Spotkanie z załogą Gabinetu Weterynaryjnego
 Med-Wet i ich zwierzakami – końmi i pewnym kotkiem.

Cz.3 Spotkanie z panią Magdą z Psitula
oraz z  panem Jackiem  z Leśnego Pogotowia.

Cz.4 Spotkanie z asp. szt. panem Łukaszem i psem policyjnym Lupo.

 

 

W ramach konferencji przygotowany został konkurs plastyczny ( zał. 1 regulamin)
oraz quiz (zał. 2 regulamin)

 

 

organizatorzy:

PPHU „Przyjazna dłoń pomocna łapa”
Karolina Rubinkowska


Chorzowskie Centrum Kultury
dyr Tomasz Ignalski


Integracyjne Przedszkole Nr 12 im. M.Montessori
w Chorzowie
dyr Bożena Walotek


koordynator
mgr Katarzyna Rubinkowska-Wasylowska

 

Bardzo dziękujemy naszym prelegentom,
za udział w tym wyjątkowym wspólnym projekcie.

 

Dziękujemy:

 


Stowarzyszeniu Przyjaciół Fretek,
reprezentowanemu przez p. Katarzynę Mazur

 


Sekcji Psów Ratowniczych WOPR KONIN,
reprezentowanej przez Małgorzatę i Tomasza Janik

 

Gabinetowi Weterynaryjnemu Med-Wet z Bielska-Białej
dr Anny Nikolajdu – Kudła i dr Ziemowita Kudła,
reprezentowanemu przez dr Annę, dr Ziemowita, dr Annę Podsiadło,
tech. wet., behawiorysty p. Ewelinę Stanclik


Panu Sebastianowi Sobczyk


Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt PSITULMNIE z Zabrza,
reprezentowanemu przez p. Magdalenę Szyndowską


Panu Jackowi Wąsińskiemu z Leśnego Pogotowia dla Dzikich Zwierząt
w Mikołowie,


Komendzie Policji w Katowicach,
reprezentowanej przez asp. szt. Łukasza Brzezińskiego

 

oraz naszym przyjaciołom, dzięki którym powstał ten film:

Grzegorzowi Wasylowskiemu
Małgorzacie Wieczorek

 

 

 

 

 Regulamin, karta zgłoszenia, pytania do QUIZU

 

Regulamin, karta zgłoszenia do konkursu plastycznego

 

 

 

 

Zał. nr 2

Regulamin quizu

VIII Dziecięco-Młodzieżowej Konferencji Naukowej PTAKI I INNE ZWIERZAKI W MIEŚCIE

 

 1. Quiz jest przygotowany dla wszystkich uczestników Konferencji.
 2. Quiz został przygotowany dla 3 grup wiekowych.
  1. przedszkolaki, klasy I-III SP
  2. klasy IV-VIII SP
  3. uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 3. Na quiz składają się pytania, sporządzone z przekazanych w materiale filmowym treści.
 4. Każdy poprawnie wypełniony quiz weźmie udział w losowaniu, które zostanie przeprowadzone w dniu 08 kwietnia br. o godz. 13.00
 5. Nagrody dla wszystkich grup
  1. I miejsce (wszystkie poprawne  odpowiedzi)

sesja zdjęciowa oraz kalendarz (od IX 2021r. do VIII 2022r)

 1. II miejsce ( do 2 błędów)

kalendarz (od IX 2021r. do VIII 2022r)

 1. III miejsce (3-4 błędów)

zdjęcie w formacie A4 zwierząt biorących udział w konferencji.

 1. Dla nauczycieli, przygotowane zostały imienne podziękowania, za przygotowanie i udział wraz z dziećmi w konferencji.
 2. Nagrody  w quizie ufundowała firma PPHU „Przyjazna dłoń pomocna łapa”
 3. Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do dnia 31 marca br.  pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Osoby, które po wysłaniu odpowiedzi wraz z metryczką nie otrzymają potwierdzenia również drogą mailową, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 502 10 45 22

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Nazwisko i imię uczestnika quizu:……………………………………………………………………………………………
Nazwa placówki, którą reprezentuje uczestnik quizu ……………………………………………………………………………………………………………………………

Wiek autora: …………………………….

Nazwisko i imię nauczyciela - opiekuna:………………………………………………………………………………

NR KONTAKTOWY NAUCZYCIELA:..………………………………………….………………………………………..

 

 

 


Załącznik nr 3

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………..(imię i nazwisko dziecka)
w QUIZIE Tworzymy naszą historię czyli z zwierzakiem przez całe życie”
organizowanym w ramach VIII Dziecięco-Młodzieżowej Konferencji Naukowej „PTAKI I INNE ZWIERZAKI
W MIEŚCIE”  organizowanej przez Integracyjne Przedszkole Nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie oraz Chorzowskie Centrum Kultury i PPHU „Przyjazna dłoń pomocna łapa”

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje regulamin QUIZU.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych QUIZU  .

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas wręczania nagród oraz w czasie konferencji (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej promującej wydarzenie.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych jest Integracyjne Przedszkole Nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie.
 2. Inspektorem Ochrony danych jest Pan Zdzisław Korzuch, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w QUIZIE zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko w quizie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny.
 6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty, którym placówka powierza dane na bazie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane będą przetwarzane podczas ogłoszenia wyników na konferencji „Ptaki i inne zwierzaki w mieście”.
  W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 

 

                                                                                              …………………………………………………………..

                                                                                                              Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

Quiz  - przedszkola oraz klasy I-III

 1. Co lubią jeść fretki? (wymień 2 rzeczy) ..............................................................................................
 2. Czy fretki są szybkie czy wolne .... NIE (właściwe podkreśl)
 3. Czy fretki mogą mieszkać z np. chomikami w jednym domu TAK..... NIE (właściwe podkreśl)
 4. Czy fretki mogą wychodzić na spacery TAK..... NIE (właściwe podkreśl)
 5. Jak na imię mają psi Ratownicy? (wymień dwa) ................................................................................
 6. Gdzie można spotkać te psy ratownicze (gdzie pracują)....................................................................
 7. Jak na imię mają spotkane konie (wymień dwa) ...............................................................................
 8. Co lubią jeść konie? (wymień dwie rzeczy).........................................................................................
 9. Czy konie mogą być niebezpieczne TAK..... NIE (właściwe podkreśl)
 10. Czy wolno karmić konie np. chipsami, paluszkami, cukierkami TAK..... NIE (właściwe podkreśl)
 11. Jak ma na imię pies policyjny p. Łukasza   ......................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 Quiz dla uczniów klas IV-VIII SP

 

 1. Jakiej rasy jest pies Cadens oraz Rafi i Morfii? ..................................................................
 2. Czy fretki mogą żyć z królikami, świnkami, ptakami w jednym domu .... NIE (właściwe podkreśl)
 3. Czy fretki są mięso czy roślinożerne? (podkreśl właściwą odpowiedź) ?
 4. Czy nowofundlandy to psy w ratownictwie górskim (GORP) czy wodnym (WOPR)
  (właściwe podkreśl)
 5. Kiedy powinniśmy się zgłosić ze swoim zwierzęciem do weterynarza (wymieć 3 powody). ................................................................................................................

................................................................................................................................

 1. W jakiej relacji są konie, o których opowiadała p. dr Anna: babcia z wnuczką, matka z córką, przyjaciółki (właściwe podkreśl) .
 2. Czego możemy obawiać się po „niesfornym” koniu (wymień 3 cechy).
 3. Jakie zwierze poznaliśmy w czasie odwiedzin w Gabinecie Weterynaryjnym Med-Wet?

.................................................................................................................

 1. Jakie zwierze towarzyszyło p. Jackowi z Leśnego Pogotowia ( było na drugim planie).
 2. Jak traktują swoją pracę psy policyjne, które szukają np. narkotyków?
 3. Co jest najlepszą nagrodą dla psów policyjnych.
 4. Jak ma na imię psia emerytka, która do niedawna pracowała z p. Łukaszem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiz dla uczniów szkół  ponadpodstawowych

 1. Gdzie, co roku odbywała się konferencja?...................................................................................

......................................................................................................................................................

 1. Czy fretki mogą mieszkać z ptakami i królikami w jednym domu? TAK/NIE właściwe podkreśl
 2. Co stanowi dla fretek zagrożenie na wolności?(wymień 2 rzeczy)...............................................

......................................................................................................................................................

 1. Jakiej rasy psy najczęściej spotyka się w ratownictwie wodnym?................................................
 2. Jakie podstawowe komendy muszą opanować psy podczas wodnego szkolenia? (wymień 3)

......................................................................................................................................................

 1. Jakie badania można przeprowadzić w gabinecie weterynaryjnym, dzięki odpowiedniemu sprzętowi? (wymień 3) ................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 1. Na czym polega praca zwierzęcego behawiorysty? (opisz w do 5 zdaniach)...............................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 1. Co stanowi dla dzikich zwierząt zagrożenie w ich środowisku naturalnym? (wymień 2).............

......................................................................................................................................................

 1. Gdzie możemy szukać pomocy, jeśli widzimy ranne zwierze? (wymień sposób szukania pomocy)........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 1. Czego powinno uczyć się dzikie zwierze, kiedy po okresie leczenia, ma wrócić do swojego środowiska?(wymień jedną cechę)..............................................................................................
 2. Czy wolno trzymać dzikie zwierze w domu (dotyczy też np. wiewiórek) TAK/NIE (właściwe podkreśl).
 3. Jakie zadania mogą mieć psy, pracujące w policji? (wymień 2) ..................................................

......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Nazwisko i imię autora pracy:……………………………………………………………………………………………
TYTUŁ PRACY: ……………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa placówki, którą reprezentuje uczestnik konkursu:……………………………………………………………………………………………………………………………

Wiek autora pracy: …………………………….

Nazwisko i imię nauczyciela - opiekuna:………………………………………………………………………………

NR KONTAKTOWY NAUCZYCIELA:..………………………………………….………………………………………..


Załącznik nr 3

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………..(imię i nazwisko dziecka)
w KONKURSIE PLASTYCZNYM Tworzymy naszą historię czyli z zwierzakiem przez całe życie”
organizowanym w ramach VIII Dziecięco-Młodzieżowej Konferencji Naukowej „PTAKI I INNE ZWIERZAKI W MIEŚCIE”  organizowanej przez Integracyjne Przedszkole Nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie oraz Chorzowskie Centrum Kultury i PPHU „Przyjazna dłoń pomocna łapa”

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje regulamin KONKURSU.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia udziału
w w/w  KONKURSIE.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas wręczania nagród oraz w czasie konferencji (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej promującej wydarzenie.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych jest Integracyjne Przedszkole Nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie.
 2. Inspektorem Ochrony danych jest Pan Zdzisław Korzuch, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny.
 6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty, którym placówka powierza dane na bazie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane będą przetwarzane podczas ogłoszenia wyników na konferencji „Ptaki i inne zwierzaki w mieście”. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 

                                                                                              …………………………………………………………..

                                                                                                              Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

W ramach VIII edycji Dziecięco-Młodzieżowej Konferencji Naukowej
„PTAKI I INNE ZWIERZAKI W MIEŚCIE”

Zapraszamy

do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym

„Tworzymy naszą historię, czyli ze zwierzakiem przez całe życie”
 dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

CELE KONKURSU

 1. 1. Uwrażliwienie na los zwierząt mieszkających wśród nas ,na naszej planecie,. Zwrócenie uwagi na przemijanie i problemy wynikające z starzenia się naszych przyjaciół zwierząt oraz z zagrożenia dla zwierząt, wynikającego z rozwoju cywilizacji np. samochody na drodze, fajerwerki, śmieci wyrzucane do lasu oraz zbiorników wodnych. REFLEKSJA nad koegzystencją środowisk (ludzkiego, zwierzęcego i roślinnego) zamieszkujących naszą planetę. W jaki sposób człowiek powinien traktować otaczający go świat?
 2. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
 3. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
 4. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W konkursie biorą udział: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w odrębnych kategoriach wiekowych.
 2. Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę.
 3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie.
 4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora, imię i nazwisko, klasa, nazwę szkoły lub placówki, imię i nazwisko opiekuna .
 5. Prace opisane z przodu nie będą oceniane.
 6. Praca powinna „opowiadać historię”, wspólnego życia z przyjacielem zwierzem. Forma dowolna- historyjka obrazkowa (max 4 kartki), komiks, kolaż, obraz, grafika

 PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:

 Integracyjne Przedszkole nr 12 w Chorzowie oddziały przy  ul Śląska 3 , 41-500 Chorzów w terminie  do 31marca 2021r.

 

OCENA PRAC

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa .

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
Kategorie wiekowe w konkursie plastycznym: 
I grupa – dzieci przedszkolne

II grupa – dzieci szkolne klasy I-III
III grupa – dzieci szkolne klasy IV-VIII

IV grupa – młodzież szkół ponadpodstawowych

KRYTERIA OCENY - Estetyka wykonanych prac; oryginalność, pomysłowość.; zgodność pracy
z tematem;  samodzielność w wykonaniu pracy;  walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

KATEGORIE TECHNICZNE

Malarstwo na papierze, malarstwo na szkle, rysunek, grafika i techniki mieszane (np. kolaż) i inne płaskie techniki.
Format: max do formatu A3

NAGRODY

 1. Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste otwarciem wystawy w dniu 31 marca br. w Chorzowskim Centrum Kultury.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: www.p12chorzow.org

www.zwierzynalia.pl oraz stronie FB Integracyjnego Przedszkola Nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.
 2. Organizator nie zwracają nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów przesyłki.
 3. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 502104522 Katarzyna Rubinkowska-Wasylowska

 

 

 

    

 

 

 

 

Drodzy Nauczyciele

 

 

Jako organizatorzy VIII Dziecięco – Młodzieżowej Konferencji Naukowej

 

PTAKI I INNE ZWIERZAKI W MIEŚCIE,

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie  pt.:

„Tworzymy naszą historię, czyli ze zwierzakiem przez całe życie”,


 który przeznaczony jest  dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych
oraz ponadpodstawowych

Konkurs stanowi integralną część w/w konferencji, która w tym roku została
przygotowana w postaci materiału filmowego.
W tym roku to Wy, dzięki naszemu materiałowi, będziecie mogli odwiedzić
naszych przyjaciół u nich.
Materiał zostanie zamieszczony w mediach w dniu 15 marca 2021
o czym Was poinformujemy. Zapraszamy do wspólnego oglądnięcia przygotowanego materiału filmowego.

W czasie konferencji spotkamy się z:
Mieszkańcami Leśnego Pogotowia dla Dzikich Zwierząt w Mikołowie,
Fretkami z Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek,
Psim Policjantem,
Psimi Ratownikami WOPR,
Pacjentami Gabinetu Weterynaryjnego MED-Wet z Bielska – Białej,       
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

 

 

 w imieniu organizatorów

 

„Przyjazna dłoń  pomocna łapa”                                                      Dyrektor  Integracyjnego Przedszkola Nr 12
Katowice                                                                                                   im. Marii Montessori w Chorzowie
                                                                                                                       mgr Bożena Walotek

Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury
mgr Tomasz Ignalski'

 

koordynator, pedagog specjalny, dogoterapeuta
 Katarzyna Rubinkowska-Wasylowska

 

 

 

 

W ramach VIII edycji Dziecięco-Młodzieżowej Konferencji Naukowej

„PTAKI I INNE ZWIERZAKI W MIEŚCIE”

 

Zapraszamy

do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym

 

„Tworzymy naszą historię, czyli ze zwierzakiem przez całe życie”

 dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

\

CELE KONKURSU

 

 1. 1. Uwrażliwienie na los zwierząt mieszkających wśród nas ,na naszej planecie,. Zwrócenie uwagi na przemijanie i problemy wynikające z starzenia się naszych przyjaciół zwierząt oraz z zagrożenia dla zwierząt, wynikającego z rozwoju cywilizacji np. samochody na drodze, fajerwerki, śmieci wyrzucane do lasu oraz zbiorników wodnych. REFLEKSJA nad koegzystencją środowisk (ludzkiego, zwierzęcego i roślinnego) zamieszkujących naszą planetę. W jaki sposób człowiek powinien traktować otaczający go świat?
 2. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
 3. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
 4. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W konkursie biorą udział: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w odrębnych kategoriach wiekowych.
 2. Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę.
 3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie.
 4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora, imię i nazwisko, klasa, nazwę szkoły lub placówki, imię i nazwisko opiekuna .
 5. Prace opisane z przodu nie będą oceniane.
 6. Praca powinna „opowiadać historię”, wspólnego życia z przyjacielem zwierzem. Forma dowolna- historyjka obrazkowa (max 4 kartki), komiks, kolaż, obraz, grafika

 

 PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:

 Integracyjne Przedszkole nr 12 w Chorzowie oddziały przy  ul Śląska 3 , 41-500 Chorzów w terminie  do 31marca 2021r.

 

OCENA PRAC

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa .

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 

Kategorie wiekowe w konkursie plastycznym: 
I grupa – dzieci przedszkolne

II grupa – dzieci szkolne klasy I-III
III grupa – dzieci szkolne klasy IV-VIII

IV grupa – młodzież szkół ponadpodstawowych

KRYTERIA OCENY - Estetyka wykonanych prac; oryginalność, pomysłowość.; zgodność pracy
z tematem;  samodzielność w wykonaniu pracy;  walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

 

KATEGORIE TECHNICZNE

Malarstwo na papierze, malarstwo na szkle, rysunek, grafika i techniki mieszane (np. kolaż) i inne płaskie techniki.
Format: max do formatu A3

 

NAGRODY

 1. Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste otwarciem wystawy w dniu 31 marca br. w Chorzowskim Centrum Kultury.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: www.p12chorzow.org

www.zwierzynalia.pl oraz stronie FB Integracyjnego Przedszkola Nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.
 2. Organizator nie zwracają nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów przesyłki.
 3. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 502104522 Katarzyna Rubinkowska-Wasylowska  
  „Przyjazna dłoń  pomocna łapa”                                                                                        Dyrektor  Integracyjnego Przedszkola Nr 12
  Katowice                                                                                                                                 im. Marii Montessori w Chorzowie
                                                                                                                                                     mgr Bożena Walotek

   

   

  Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury
  mgr Tomasz Ignalski

   

  koordynator, pedagog specjalny, dogoterapeuta
   Katarzyna Rubinkowska-Wasylowska

 

 

 

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Nazwisko i imię autora pracy:……………………………………………………………………………………………
TYTUŁ PRACY: ……………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa placówki, którą reprezentuje uczestnik konkursu:……………………………………………………………………………………………………………………………

Wiek autora pracy: …………………………….

Nazwisko i imię nauczyciela - opiekuna:………………………………………………………………………………

NR KONTAKTOWY NAUCZYCIELA:..………………………………………….………………………………………..


Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………..(imię i nazwisko dziecka)
w KONKURSIE PLASTYCZNYM Tworzymy naszą historię czyli z zwierzakiem przez całe życie”
organizowanym w ramach VIII Dziecięco-Młodzieżowej Konferencji Naukowej „PTAKI I INNE ZWIERZAKI W MIEŚCIE”  organizowanej przez Integracyjne Przedszkole Nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie oraz Chorzowskie Centrum Kultury i PPHU „Przyjazna dłoń pomocna łapa”

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje regulamin KONKURSU.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia udziału
w w/w  KONKURSIE.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas wręczania nagród oraz w czasie konferencji (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej promującej wydarzenie.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych jest Integracyjne Przedszkole Nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie.
 2. Inspektorem Ochrony danych jest Pan Zdzisław Korzuch, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny.
 6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty, którym placówka powierza dane na bazie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane będą przetwarzane podczas ogłoszenia wyników na konferencji „Ptaki i inne zwierzaki w mieście”. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 

 

                                                                                              …………………………………………………………..

                                                                                                              Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

    

 


Drukuj   E-mail